CÔNG TY TNHH TH INK VIỆT NAM

Địa chỉ:

  • Văn Phòng đại diện: 74A/10 Đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
  • Nhà máy: 64/20 Đường Bình Chuẩn 17, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Mã Số Thuế: 370318399

Số Điện Thoại:

0969543317

0971204417

Email: thinkvietnam.tic@gmail.com

GỬI THÔNG TIN TẠI ĐÂY

    NHÀ MÁY: 64/20 Khu Phố Bình Phú, Đường Bình Chuẩn 17, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam