NHỰA ACRYLIC DẠNG RẮN DÙNG PHÂN TÁN MÀU SẮC TỐ GỐC NƯỚC

SPCRYL MOFG

SPCRYL MOFG là một loại nhựa acrylic được thiết kế để sử dụng làm chất mở rộng trong vecni và mực in chồng và để tạo ra các chất phân tán sắc tố gốc nước.