MÁY ĐO MÀU X-RITE

 • Supplied accessories
  – USB cable
  – Power supply
  – CD with software and manuals
  – Charging station
  – Quick Start Guide
  – Carrying caseSupplied software
  – X-Rite eXact Manager
  – X-Rite DataCatcher
  – X-Rite Color iQC Print Basic

 • Phụ kiện đi kèm
  – Cáp USB
  – Nguồn cấp
  – CD với phần mềm và hướng dẫn sử dụng
  – Trạm thu phí
  – Hướng dẫn nhanh
  – Hộp đồPhần mềm đi kèm
  – Trình quản lý chính xác X-Rite
  – Công cụ bắt dữ liệu X-Rite
  – X-Rite Color iQC Print Basic
Mã: TIC-20235001 Danh mục: